1. Phạm vi áp dụng Thông báo bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân 

Bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng luôn mang ý nghĩa hết sức quan trọng đối với  chúng tôi. Do đó, thông qua Thông Báo Bảo Mật này, chúng tôi muốn giải thích minh bạch về toàn bộ cách thức chúng tôi bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng với mục đích đảm  bảo thông tin đó luôn riêng tư và an toàn.

Chúng tôi luôn duy trì nỗ lực để gửi Thông Báo Bảo Mật này đến khách hàng để đọc, hiểu, và  biết rõ trước khi thực hiện một phần hay toàn bộ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân. Thông Báo  Bảo Mật này giải đáp cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn, về: 

Thông tin chi tiết về các loại dữ liệu cá nhân của khách hàng mà chúng tôi thu thập  (được mô tả đầy đủ tại mục 2); 

Cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu của khách hàng (chi tiết tại mục 3) Mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng (chi tiết tại mục 4) Thời gian mà dữ liệu cá nhân của khách hàng được chúng tôi lưu trữ (chi tiết tại mục  6); 

Các quyền, nghĩa vụ của khách hàng (chi tiết tại mục 7); 

Những điều không mong muốn có khả năng xảy ra khi xử lý dữ liệu cá nhân (được đề cập tại mục 8); và 

Cách thức liên hệ với chúng tôi (mục 10) 

Chúng tôi luôn duy trì nỗ lực để gửi Chính sách này đến khách hàng để khách hàng đọc, hiểu  rõ và đồng ý một cách tự nguyện trước khi chúng tôi bắt đầu tất cả các hoạt động trong quy  trình xử lý dữ liệu cá nhân. 

Khách hàng có thể đồng ý một phần hoặc với điều kiện kèm theo. Tuy nhiên chúng tôi cũng  xin lưu ý rằng trong khả năng của mình, cho một hoặc nhiều dịch vụ, chúng tôi chỉ có thể bắt  đầu xử lý dữ liệu của khách hàng khi khách hàng đồng ý toàn bộ mà không có điều kiện kèm  theo.  

Khách hàng có thể rút lại sự đồng ý như một quyền của khách hàng, trừ trường hợp chúng tôi  được xử lý dữ liệu mà không cần sự đồng ý của khách hàng theo quy định của pháp luật. Việc  khách hàng rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu của  chúng tôi đã được khách hàng đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.  

  1. Các dữ liệu cá nhân được Min Min xử lý

Min Min thu thập và xử lý các dữ liệu thông tin về khách hàng, bao gồm:  

Thông tin cá nhân và thông tin liên lạc chi tiết, bao gồm: họ tên, thông tin liên lạc; ngày,  tháng, năm sinh, giới tính và/hoặc tuổi; quốc tịch, bản sao giấy tờ nhận dạng (nếu có  liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ); các thành viên trong gia đình (nếu có liên quan  đến sản phẩm hoặc dịch vụ); 

Hồ sơ liên lạc của khách hàng với Min Min, ví dụ như lịch sử các cuộc gọi của khách  hàng đến số điện thoại của trung tâm dịch vụ của chúng tôi và, các trường hợp liên lạc  với chúng tôi bằng các dịch vụ trực tuyến hoặc qua app của chúng tôi, các chi tiết như  dữ liệu vị trí điện thoại di động, địa chỉ IP và địa chỉ MAC. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ ghi nhận những thông tin của khách hàng khi khách hàng bắt đầu điền vào biểu mẫu  Liên hệ với chúng tôi trên các website của Min Min; 

Sản phẩm và dịch vụ đã mua từ chúng tôi, cũng như những sản phẩm được khách hàng  lựa chọn quan tâm và các phương thức thanh toán liên quan được bạn sử dụng; Việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, các yêu cầu về tư vấn hay khiếu  nại, yêu cầu bồi thường và tình trạng xử lý của chúng tôi và/hoặc đối tác của chúng tôi  (và các chi tiết khác liên quan đến vấn đề này); 

Phân tích dữ liệu tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện riêng cho khách hàng,  bao gồm lịch sử liên lạc và thông tin về việc khách hàng có mở các tài liệu này hay  nhấp vào đường link liên kết; 

Thông tin về việc khách hàng sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ được giới thiệu qua  với các Đối tác của chúng tôi, chẳng hạn như phiếu mua hàng từ đối tác thứ 3; Thông tin thuế (nếu có liên quan đến việc chúng tôi sẽ đại diện nộp thuế thu nhập cá  nhân cho các giải thưởng hay chương trình khuyến mại mà khách hàng là người được  giải).  

Bằng việc cung cấp thông tin, khách hàng đã đồng ý tuân thủ các điều khoản được mô tả trong  Chính Sách Bảo Mật này. 

  1. Cách thức Min Min thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân về từ các nguồn chung sau: 

Trực tiếp từ khách hàng và bất kỳ thông tin nào từ các thành viên gia đình, người giám  hộ hợp pháp, cộng sự hoặc người thụ hưởng sản phẩm và dịch vụ; 

Thông tin về khách hàng được tạo ra khi khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; 

Cookie, dịch vụ định vị, địa chỉ IP khi khách hàng truy cập trang mạng hoặc ứng dụng  di động của chúng tôi hoặc khi khách hàng điền vào biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi  trong trang mạng hoặc ứng dụng của chúng tôi; 

Bảng câu hỏi, bảng thông tin liên lạc chi tiết khi khách hàng tham gia các cuộc khảo  sát, hội thảo, triển lãm hoặc khi khách hàng cập nhật thông tin liên lạc của khách hàng  với chúng tôi trên trang mạng, biểu mẫu của chúng tôi, bao gồm cả khi khách hàng ra  vào tòa nhà, văn phòng làm việc, nơi hoạt động kinh doanh của chúng tôi; 

Đối với việc thu thập thông tin của Khách hàng khi Khách hàng trực tiếp đến cửa hàng Min Min mua hàng hoá, trước khi thu thập thông tin của Khách hàng, nhân viên Min Min sẽ tư vấn cho khách hàng về Chính sách bảo mật thông tin và Quyền riêng tư của Min Min tại màn hình bán hàng dành cho khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng việc khách  hàng cung cấp các thông tin cá nhân cho Min Min chỉ được thực hiện sau khi khách  hàng đồng ý đánh dấu vào ô “Ba mẹ đã đọc và đồng ý với Điều khoản chung & Chính  sách bảo mật thông tin của Min Min” hiện thị trên giao diện màn hình bán hàng dành  cho khách hàng. 

Ngoài ra, trang mạng của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt Khách hàng với những người  dùng khác. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho Khách hàng trải nghiệm tốt khi Khách hàng sử dụng trang mạng và cũng cho phép chúng tôi cải thiện trang mạng của mình. Cookie là một  tệp nhỏ gồm các chữ cái và số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng máy tính của  Khách hàng. Cookie chứa thông tin được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của Khách hàng. Khách  hàng có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt  của Khách hàng. Nếu Khách hàng muốn làm điều này, xin vui lòng xem mục trợ giúp trong  trình duyệt của Khách hàng. 

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau: 

Cookie cần thiết cho trang mạng. Đây là các cookie cần phải có để phục vụ hoạt động  của trang mạng của chúng tôi. Ví dụ, các cookie cho phép Khách hàng đăng nhập vào  trang mạng của chúng tôi một cách an toàn; 

Cookie phân tích/quản lý hoạt động. Các cookie này cho phép chúng tôi nhận ra và đếm  số lượng người dùng truy cập vào trang mạng của chúng tôi và theo dõi cách người  dùng truy cập di chuyển xung quanh trang mạng của chúng tôi khi họ đang sử dụng nó.  Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang mạng, ví dụ, cải tiến  để giúp người dùng tìm kiếm những thứ họ cần một cách dễ dàng; và 

Cookie chức năng. Chúng được sử dụng để nhận ra Khách hàng khi Khách hàng quay  lại trang mạng của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của  chúng tôi cho Khách hàng, chào Khách hàng bằng tên và ghi nhớ sở thích của Khách  hàng (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của Khách hàng). 

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang mạng của chúng tôi, Khách hàng chấp nhận chúng tôi sử dụng  các loại cookie như đã nêu ở trên. 

  1. Mục đích thu thập thông tin 

Min Min thực hiện việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng với mục đích sau đây: 

Tăng cường trải nghiệm cá nhân hóa để phục vụ việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt  hơn. 

Thực hiện việc chăm sóc khách hàng thông qua việc gửi các chương trình khuyến mại  dành riêng cho khách hàng.

Liên lạc với khách hàng trong những trường hợp cần trao đổi thông tin liên quan đến  bảo hành, hậu mãi, khiếu nại (nếu có). 

Phục vụ việc trao thưởng cho khách hàng khi tham gia các chương trình khuyến mại  của Min Min. 

Liên hệ với khách hàng trong trường hợp giao hàng tại nhà. 

Sử dụng hình ảnh của khách hàng khi được khách hàng đồng ý nhằm mục đích truyền  thông những trải nghiệm mua sắm tại hệ thống Min Min. 

Lưu giữ thông tin của khách hàng và thực hiện các công việc quản lý nội bộ khác nhằm  giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng hàng hoá/dịch vụ tại Min Min

Cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm  quyền. 

  1. Xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm 

Trong một số trường hợp hoặc đối với một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định, chúng tôi  có thể cần xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm của khách hàng, chẳng hạn như thông tin liên  quan đến sức khỏe, di truyền, định danh sinh trắc học và khuynh hướng giới tính. Đây là  dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực  tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chính vì vậy, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu  cá nhân này trên cơ sở đồng ý của khách hàng và/hoặc tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật  đang được áp dụng hiện hành. 

  1. Thời gian lưu trữ thông tin 

Thời gian lưu trữ thông tin được Min Min thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Trong  phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của khách hàng trong  khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành đúng và đủ các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được  nêu cụ thể trong Chính sách. Chúng tôi có thể phải lưu trữ dữ liệu cá nhân của khách hàng lâu  hơn dựa trên yêu cầu của pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm như pháp luật về Thuế hay  nhằm giải quyết tranh chấp, vấn đề pháp lý, nếu có. 

  1. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng 

Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho phép Khách hàng thực hiện một số quyền, và có nghĩa  vụ tương ứng, đối với chúng tôi khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng. 

Quyền của Khách hàng 

Khách hàng có các quyền như sau

Việc thực hiện quyền truy cập, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân: Nếu khách hàng là chủ thể dữ liệu, khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của  mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Min Min thực hiện việc này. Khách hàng cam kết và đảm bảo rằng, việc truy cập vào  web/app Min Min (có hỗ trợ xem, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân) cũng như việc gửi yêu  cầu đến các kênh tiếp nhận hỗ trợ được liệt kê bên dưới để yêu cầu xem/yêu cầu chỉnh  sửa dữ liệu cá nhân là do chính khách hàng thực hiện, hoặc do người được ủy quyền  hợp pháp thực hiện, theo các thủ tục do Min Min quy định. Trong trường hợp dữ liệu  cá nhân khách hàng cung cấp thay thế hoặc yêu cầu chỉnh sửa hoặc người yêu cầu chỉnh  sửa không hợp lệ, hoặc thuộc các trường hợp pháp luật quy định không được chỉnh sửa, Min Min có quyền từ chối yêu cầu chỉnh sửa của khách hàng; 

Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm  quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật; và Quyền khác theo quy định pháp luật có liên quan. 

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đi, Khách hàng có quyền: 

Biết về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng; 

Đồng ý hoặc không đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng; Truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của khách  hàng; 

Rút lại sự đồng ý của khách hàng; 

Yêu cầu xóa, hủy dữ liệu cá nhân: Khách hàng có thể vào bất cứ thời điểm nào gửi yêu  cầu xóa, hủy dữ liệu cá nhân của khách hàng bằng cách gửi yêu cầu đến các kênh hỗ trợ của Min Min. Trừ trường hợp pháp luật có quy định không được xóa, hủy dữ liệu  cá nhân, khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, tùy vào loại dữ liệu cá nhân khách hàng muốn xóa, hủy, cũng như thông tin việc sử dụng dịch vụ của khách hàng và các quy  định pháp luật hiện hành đối với sản phẩm, dịch vụ do Min Min cung ứng được khách  hàng sử dụng. Sau thời hạn 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của khách hàng về việc  xóa dữ liệu cá nhân, nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng lại bất kỳ dịch vụ nào do Min Min cung ứng, khách hàng đồng ý rằng, khách hàng sẽ phải tiến hành các hoạt động  cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân liên quan đến dịch vụ mà khách hàng muốn sử dụng  như một khách hàng mới của Min Min. Trường hợp pháp luật không có quy định khác,  hoặc khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định  13/2023/NĐ-CP, Min Min sẽ thực hiện việc xóa dữ liệu trong 72 giờ sau khi có yêu  cầu của Khách hàng; 

Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật; 

Yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng; 

Yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân của khách hàng miễn phí 

Phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng  cáo và khuyến mại; 

Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định  về bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; 

Để thực thi các quyền của mình trên cơ sở pháp luật hoặc muốn giải thích về (các) quyền này,  khách hàng có thể liên lạc với chúng tôi trong phần Liên hệ. Chúng tôi bảo lưu quyền để yêu  cầu thêm tài liệu, chứng từ phù hợp để giúp chúng tôi xác định danh tính cũng như sàng lọc,  xác minh tính hợp pháp, hợp lệ trong yêu cầu về quyền của khách hàng đối với chúng tôi. Sau  khi xác minh, chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu của khách hàng trong thời hạn được quy định bởi  pháp luật. 

Nghĩa vụ của Khách hàng 

Khách hàng có nghĩa vụ theo luật định như sau: 

Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng; yêu cầu chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân  của khách hàng; 

Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; 

Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân; và 

Nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan 

Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em 

Chúng tôi hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Trẻ em là  người dưới 16 tuổi theo pháp luật hiện hành tại Việt Nam, và định nghĩa về độ tuổi này có thể khác đi tùy thuộc vào quy định của pháp luật tại khu vực pháp lý mà trẻ em đó đang được điều  chỉnh. 

Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn áp dụng các quy trình và biện pháp bảo vệ bổ sung, phù hợp để góp phần đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của trẻ em trên nguyên tắc bảo vệ các quyền và  vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

Trước khi xử lý dữ liệu của trẻ em, chúng tôi cần có sự đồng ý của trẻ em trong trường hợp trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên (đến dưới 16 tuổi), và có sự đồng ý của cha, mẹ, hoặc người giám hộ theo quy định pháp luật, trừ phi pháp luật quy định khác đi. 

Chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp cần thiết, theo yêu cầu của luật, nhằm xác minh tuổi của trẻ em trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em. Khách hàng cần hiểu rằng, nếu khách hàng cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân về trẻ em, khách hàng phải, và chứng minh được, là cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em hoặc có sự chấp thuận của cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp của trẻ em trước khi làm như vậy. 

Chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, xóa hoặc hủy dữ liệu cá nhân của trẻ em  trong các trường hợp luật định, ví dụ như (i) khi cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em rút lại  sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em hay (ii) theo yêu cầu của cơ quan chức  năng có thẩm quyền. 

Xử lý dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích, đã chết 

Trước khi xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích,  người đã chết, chúng tôi sẽ cần có sự đồng ý của vợ, chồng, hoặc con thành niên của người đó,  trừ trường hợp pháp luật quy định khác đi, ví dụ như những trường hợp chúng tôi được xử lý  dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu. 

Thay mặt người khác cung cấp dữ liệu cá nhân 

Khi khách hàng cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân về người khác (hoặc nhiều người khác),  chúng tôi hiểu rằng khách hàng là người giám hộ hoặc đã được ủy quyền hợp pháp, hợp lệ bởi  (những) người đó để cung cấp dữ liệu cá nhân thay họ. Điều này bao gồm cung cấp sự đồng ý  để: 

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của (những) người đó theo đúng Chính sách mà chúng tôi đã  cung cấp thông tin hoặc tư vấn với khách hàng; và 

Khách hàng có thể sẽ nhận được các thông báo bảo vệ thông tin thay mặt họ. 

Nếu vì bất kỳ lý do nào khách hàng quan tâm đến việc liệu Khách hàng có được phép cung cấp  cho chúng tôi thông tin về người khác hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin  Liên hệ bên dưới trước khi gửi cho chúng tôi bất cứ thông tin gì. 

  1. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra 

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng theo quy định  của pháp luật. Trong một số trường hợp, những hành vi vi phạm khi xử lý dữ liệu cá nhân (như  sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật) có thể xảy ra, và  nó hoàn toàn không phải những điều mà chúng tôi mong muốn. Trong khuôn khổ pháp luật,  chúng tôi sẽ tiến hành thông báo hành vi vi phạm đến các bên liên quan trong thời hạn luật  định. Việc bồi thường thiệt hại, nếu có, khi xảy ra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu  cá nhân cũng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận hoặc theo luật định

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng 

Thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông  tin cá nhân của Min Min. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được  thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định  khác. Min Min cam kết: 

Không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của  Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ những trường  hợp pháp luật có quy định. 

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông  tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Min Min. 

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh  Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật  thanh toán thẻ tại Min Min đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành. 

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Trụ sở chính: Số 142 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0975053671

Email: minmindochoi0109@gmail.com

  1. Thay đổi về chính sách 

Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Min Min cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính  sách này, Chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên trên.