[ux_slider]

[ux_banner height=”56.25%” height__sm=”56.25%” bg=”2060″ video_visibility=”visible”]

[text_box width=”40″ width__sm=”44″ position_x=”0″ position_y=”85″ position_y__sm=”90″]

[button text=”Xem Ngay” style=”gloss” radius=”54″ depth=”3″ depth_hover=”5″ link=”https://dochoiminmin.com/cua-hang”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”56.25%” bg=”2272″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”95″]

[button text=”Khám phá ngay” style=”gloss” radius=”99″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[title style=”center” text=”Dịch Vụ Của Min Min” tag_name=”h2″ color=”rgb(46, 38, 109)” size=”111″]

[gap]

[row style=”small” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”3″ divider=”true” align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_radius=”22″]

[ux_image id=”1420″ image_size=”thumbnail” width=”20″ width__sm=”72″ margin=”0px 0px 0px px”]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″ text_align=”center” text_color=”#2e266d”]

Vận chuyển

[/ux_text]
[ux_text font_size=”0.75″ font_size__sm=”0.75″ text_align=”center” text_color=”#2e266d”]

Giao hàng siêu tốc
[/ux_text]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″ divider=”true” align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_radius=”19″]

[ux_image id=”1423″ width=”20″ width__sm=”76″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″ text_align=”center” text_color=”#2e266d”]

Chất lượng

[/ux_text]
[ux_text font_size=”0.75″ font_size__sm=”0.75″ text_color=”#2e266d”]

100% Chính hãng
[/ux_text]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”3″ align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_radius=”20″]

[ux_image id=”1422″ width=”20″ width__sm=”76″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″ text_align=”center” text_color=”#2e266d”]

Đổi trả

[/ux_text]
[ux_text font_size=”0.75″ font_size__sm=”0.75″ text_color=”#2e266d”]

Dễ dàng đổi trả
[/ux_text]

[/col]

[/row]
[section label=”Di dong” bg_color=”rgb(255, 207, 84)” video_visibility=”show-for-small” visibility=”show-for-small”]

[row col_style=”divided” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center”]

[ux_text font_size__sm=”0.75″ text_align=”center” text_color=”#2e266d”]

Đồ Chơi Thông Minh – Min Min

[/ux_text]
[ux_text font_size__sm=”1″ text_color=”#2e266d”]

Hãy khám phá gian hàng của Min Min ba,mẹ nhé
[/ux_text]
[gap height__sm=”20px”]

[button text=”Xem Ngay” color=”white” size=”small” radius=”14″ depth=”2″ expand=”0″ link=”https://dochoiminmin.com/cua-hang”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”1578″ image_hover=”zoom” depth=”2″ depth_hover=”1″]

[button text=”Xếp Hình Lego” color=”white” size=”small” radius=”14″ depth=”2″ expand=”true” link=”https://dochoiminmin.com/cua-hang/xep-hinh-lego”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center”]

[ux_image id=”1579″ image_hover=”zoom” depth=”2″ depth_hover=”1″]

[button text=”Đồ Chơi Bằng Gỗ” color=”white” size=”small” radius=”14″ depth=”2″ expand=”true” link=”https://dochoiminmin.com/cua-hang/do-choi-bang-go”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”1580″ image_hover=”zoom” depth=”2″ depth_hover=”1″]

[button text=”Đồ Chơi Vận Động” color=”white” size=”small” radius=”14″ depth=”2″ expand=”true” link=”https://dochoiminmin.com/cua-hang/do-choi-van-dong”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”2275″ bg_color=”rgb(255, 207, 84)” video_visibility=”show-for-small” visibility=”hide-for-medium”]

[row col_style=”divided” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center”]

[ux_text font_size=”1.5″ text_align=”center” text_color=”#2e266d”]

Đồ Chơi Thông Minh – Min Min

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.5″ font_size__sm=”0.75″ text_color=”#2e266d”]

Hãy khám phá gian hàng của Min Min ba,mẹ nhé
[/ux_text]
[gap height=”20px”]

[button text=”Xem Ngay” color=”white” size=”small” radius=”14″ depth=”2″ expand=”0″ link=”https://dochoiminmin.com/cua-hang”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center” bg_radius=”95″]

[ux_image id=”1578″ image_hover=”zoom” depth=”2″ depth_hover=”1″]

[gap height=”20px”]

[button text=”Xếp Hình Lego” color=”white” size=”small” radius=”14″ depth=”2″ expand=”true” link=”https://dochoiminmin.com/cua-hang/xep-hinh-lego”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”center”]

[ux_image id=”1579″ image_hover=”zoom” depth=”2″ depth_hover=”1″]

[gap height=”20px”]

[button text=”Đồ Chơi Bằng Gỗ” color=”white” size=”small” radius=”14″ depth=”2″ expand=”true” link=”https://dochoiminmin.com/cua-hang/do-choi-bang-go”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”1580″ image_hover=”zoom” depth=”2″ depth_hover=”1″]

[gap height=”20px”]

[button text=”Đồ Chơi Vận Động” color=”white” size=”small” radius=”14″ depth=”2″ expand=”true” link=”https://dochoiminmin.com/cua-hang/do-choi-van-dong”]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap]

[title style=”center” text=”Sản phẩm bán chạy” tag_name=”h2″ color=”rgb(46, 38, 109)” size=”111″]

[gap]

[ux_products style=”normal” depth=”2″ depth_hover=”2″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_color=”light” auto_slide=”7000″ equalize_box=”true” orderby=”ID” image_height=”100%” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)”]

[title style=”center” text=”Đồ chơi bằng gỗ” tag_name=”h2″ color=”rgb(46, 38, 109)” size=”111″]

[gap]

[ux_products style=”normal” depth=”2″ depth_hover=”2″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_color=”light” auto_slide=”7000″ equalize_box=”true” cat=”15″ orderby=”ID” image_height=”100%” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)”]

[ux_stack distribute=”center” align=”center”]

[button text=”Xem thêm đồ chơi bằng gỗ” style=”outline” animate=”fadeInDown” radius=”99″ icon=”icon-angle-right” link=”https://dochoiminmin.com/cua-hang/do-choi-bang-go”]

[/ux_stack]
[gap]

[title style=”center” text=”Xếp Hình LEGO” tag_name=”h2″ color=”rgb(46, 38, 109)” size=”111″]

[gap]

[ux_products style=”normal” depth=”2″ depth_hover=”2″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_color=”light” auto_slide=”7000″ equalize_box=”true” cat=”45″ orderby=”ID” image_height=”100%” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0)”]

[ux_stack distribute=”center” align=”center”]

[button text=”Xem thêm đồ chơi lego” style=”outline” animate=”fadeInDown” radius=”99″ icon=”icon-angle-right” link=”https://dochoiminmin.com/cua-hang/xep-hinh-lego”]

[/ux_stack]
[gap]

[title style=”center” text=”Tin Tức” tag_name=”h2″ color=”rgb(46, 38, 109)” icon=”icon-heart”]

[gap]

[blog_posts style=”normal” columns__md=”1″ ids=”1966,1380,1309,1393″ image_height=”75%”]

[title style=”center” text=”Đánh giá của khách hàng” tag_name=”h2″ color=”rgb(46, 38, 109)” icon=”icon-user” size=”108″]

[gap]

[section bg_color=”rgb(255, 207, 84)” padding=”5px” video_visibility=”show-for-small”]

[ux_slider timer=”3000″]

[row col_bg=”rgb(255,255,255)”]

[col span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255, 207, 84)”]

[gap height__sm=”20px”]

[testimonial image=”1628″ image_width=”70″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″ line_height__sm=”1.25″]

Lê Phương Anh

Sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, tận tâm chúc shop thành công trong tương lai
[/ux_text]

[/testimonial]

[/col]

[/row]
[row col_bg=”rgb(255,255,255)”]

[col span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255, 207, 84)”]

[gap height__sm=”20px”]

[testimonial image=”1598″ image_width=”70″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

Đỗ Anh Thư

Lần đầu mua hàng bên Đồ chơi Min Min nhưng rất ưng, sản phẩm đúng như mô tả. Sẽ ủng hộ thêm trong tương lai
[/ux_text]

[/testimonial]

[/col]

[/row]
[row col_bg=”rgb(255,255,255)”]

[col span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255, 207, 84)”]

[gap height__sm=”20px”]

[testimonial image=”2149″ image_width=”78″ font_size=”small”]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″ text_align__sm=”left”]

Đỗ Ngọc Ly

Mình là người rất khó tính nhưng lần đầu mua hàng bên Min Min thấy rất hài lòng từ khâu đóng gói đến chăm sóc khách hàng
[/ux_text]

[/testimonial]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]

[/section]